Hernieuwbare thermische energiesystemen zoals bodemenergie of geothermie

Als deel van de Tenerga Groep focussen wij ons op de toepassing van ondiepe geothermie voor verwarming en koeling van grotere gebouwen en bijhorende dienstverlening. Terra Energy zorgt voor de volledige integratie van een optimale energiezuinige en duurzame HVAC-installatie.

Een vooronderzoek bestaat typisch uit een haalbaarheidsstudie die zowel technische als economische parameters tegen het licht houdt.

Terra Energy heeft een erg ruime ervaring met interpretatie van geologische data en beschikt zelf over een grote databank van geologische parameters in BelgIë.

Indien nodig wordt een in situ Thermische Respons Test (TRT) uitgevoerd. Hiermee kan men via een proefboring de belangrijkste gegevens bepalen die de dimensionering van geothermische installaties beïnvloeden. In geval van open systemen (KWO) kan een proefboring met debiet-test noodzakelijk zijn om het potentieel van de aquifer correct in te schatten. In sommige gevallen biedt een Enhanced TRT (ETRT) meer inzicht in de variatie van de parameters in functie van de diepte.

Tenslotte is een correcte simulatie van het gebouw het sluitstuk om een adequaat HVAC systeem te ontwerpen dat maximaal comfort biedt en zoveel als mogelijk gebruik maakt van hernieuwbare energie. Dit zal bovendien een zeer gunstige impact hebben op de EPB-score van het gebouw.

Meer dan 150 projecten in België
Gebundelde knowhow van meer dan 10 jaar ervaring

Laat u begeleiden door onze expertise voor duurzame energie op maat van uw projecten

Werk met specialisten, contacteer ons