Hernieuwbare thermische energiesystemen: gesloten (BEO) of open bron (KWO)

Vooral ondiepe geothermie (tussen circa 50 en 150 m diep) is op vandaag economisch rendabel.  Bovendien biedt dergelijke ondiepe geothermie een oplossing voor zowel verwarming als koeling.  Afhankelijk van de toepassing en van de geologische karakteristieken van de bodem kan ofwel een gesloten systeem, met een zgn BEO-veld, of een open bron systeem, een KWO systeem, worden toegepast.

Zomer

Tijdens de zomer wordt de bodem-koelte, meestal zonder inzet van de warmtepomp, aan het gebouw geleverd. Hierdoor gaat de bodemtemperatuur weer enkele graden stijgen. Deze cyclus herhaalt zich jaar na jaar.

ATES zomer BTES zomer

In geval van deskundig ontwerp en uitbating, zijn dergelijke systemen zeer energie-efficiënt en leiden ze tot een zeer belangrijke reductie van CO2 uitstoot.

Meer nog dan een bron van hernieuwbare energie zijn BEO-velden of KWO systemen een seizoensoverspannende opslag van warmte / koelte die bruikbaar is voor duurzame HVAC voor gebouwen.

Terra Energy adviseert professionele actoren in de bouw omtrent HVAC systemen die de bakens verzetten.

Meer dan 150 projecten in België
Gebundelde knowhow van meer dan 10 jaar ervaring

Laat u begeleiden door onze expertise voor duurzame energie op maat van uw projecten

Contacteer onze specialisten