Proefboring voor een KWO

Waar een TRT bij BEO-velden onontbeerlijk is om een detail ontwerp te kunnen maken, kan men overwegen om voor een KWO een proefboring uit te voeren. Een proefboring bestaat ook uit een proefboring, maar in dit geval met een filterstelling in de gewenste watervoerende laag van waaruit gepompt zal worden. In deze proefput hangen we dan een pomp, die we volcontinu gedurende minstens 1 dag laten pompen. Gelijktijdig meten we dan het verpompte debiet en de grondwaterverlaging in de put. Belangrijkste resultaat van deze test zijn detailgegevens omtrent de capaciteiten van de aangeboorde laag om water op te pompen en op te nemen. 

Proefboring verschaft duidelijkheid

Een proefboring met putproef is aangewezen wanneer er sterke onzekerheid bestaat omtrent de geothermische performantie van de aanwezige aquifer (watervoerende laag).

De proefboring kan dan duidelijkheid verschaffen omtrent de exacte dikte van de watervoerende laag, de transmissiviteit, de juiste aquifertemperatuur...